Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení zde – PDF [186 kB]

Provozovatelem internetového obchodu  www.korek-jelinek.cz je:

Korek Jelínek, spol. s r.o.

Právní sídlo a vzorková prodejna: Luční 294, 463 31 Chrastava

IČO 62738984
DIČ CZ62738984

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi firmou Korek Jelínek spol s r. o. (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného a provozovaného prodejcem na internetové adrese www.korek-jelinek.cz (dále jen „webová stránka“).

Prodávající se zavazuje, že nabízené produkty splňují všechny zákonné i jakostní normy. Kupující se zavazuje, že za objednané a řádně dodané zboží včas zaplatí předem stanoveným způsobem.

II. Uživatelský účet

Na základě registrace provedené kupujícím na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující objednávat zboží. Objednávku zboží lze však provést i bez předchozí registrace.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat při jakékoliv jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužil  déle, než 3 roky nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené  kupní smlouvy nebo z Obchodních podmínek prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Objednání zboží

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží při dodávce zboží v rámci ČR. Cena zásilek do zahraničí je kalkulována individuálně, vždy dle rozměru, váhy, množství a místa určení.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • způsobu doručení zboží a nákladech s tím spojených.

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit zadané údaje.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Objednávka je považována za závaznou okamžikem potvrzení přijetí objednávky, které provede prodávající neprodleně po jejím obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího, přičemž pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. Platební podmínky

Cena zboží je dána aktuálně platným ceníkem, popř. cenou uvedenou na webových stránkách prodejce, která z platného ceníku taktéž vychází. Ceník obsahuje maloobchodní ceny. Pro velkoobchodní partnery je na tyto ceny příslušným obchodním zástupcem stanoven slevový rámec.

Platbu za zboží lze provést následujícími způsoby:

 1. Využitím zabezpečené platební brány při internetové objednávce, která kupujícího  přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení e-shopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

  Pro úhradu objednávky má kupující možnost využít Opakovanou platbu kartou. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrazí pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně e-shop  zobrazí výsledek platby.

 2. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
 3. Bankovním převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury, která bude kupujícímu zaslána e-mailem po vytvoření objednávky.
 4. Na fakturu se splatností 14 dní pokud jde o velkoobchodního partnera a je-li tento způsob úhrady sjednán s příslušným obchodním zástupcem.

Na dodané a zaplacené zboží kupující vždy obdrží daňový doklad, dodací list a při úhradě v hotovosti či platební kartou ve vzorkové prodejně i účtenku EET.

Při dodávce zboží do zahraničí je vyžadována úhrada předem na zálohovou fakturu.

V případě opakované pozdní úhrady faktury na splatnost ztrácí kupující nárok na tuto formu úhrady a nadále mu bude zboží dodávano pouze na dobírku či na zálohovou fakturu, vždy však až po vyrovnání stávajících závazků.

V. Sphere – věrnostní program

Společnost Korek Jelínek je zařazena do věrnostního programu Sphere, který umožňuje majitelům Sphere card uplatnit na nákup zboží slevu ve výši 10% na veškerý sortiment jak v e-shopu, tak ve vzorkové prodejně na adrese sídla společnosti v Chrastavě.

Při nákupu přes internet se sleva dá využít v Kroku 1 v Nákupním košíku, kde do volného pole před ikonkou “Uplatit kupon” vloží kupující unikátní Sphere kód karty a následně se může objednávka dokončit. Sleva se započítá při fakturaci.

VI. Dodací podmínky

Je-li předmětem objednávky zboží, které je skladem, bude expedováno do 1 – 3 následujících pracovních dní po potvrzení přijetí objednávky nebo v jiný, předem domluvený termín.

V případě úhrady zboží na zálohovou fakturu bude zboží odesláno po připsání částky na účet.

Je-li předmětem objednávky zboží „na objednávku“, je termín dodání zpravidla 4 – 7 týdnů od potvrzení přijetí objednávky, pokud není předem stanoveno jinak.

VII. Doprava

Pro přepravu zboží využívá prodejce služeb přepravní společnosti DPD či Zásilkovna.

Zboží je zpravidla doručováno přepravcem následující pracovní den po odeslání. O předpokládaném termínu doručení je kupující informován prodávajícím e-mailem. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za zpoždění předpokládaného termínu doručení.

O převzetí zásilky do přepravy vyrozumí kupujícího přepravce zasláním SMS a e-mail avíza na kontakty uvedené v objednávce.

Kupující má nárok na dopravu v rámci ČR zdarma při objednávce, jejíž hodnota je vyšší než 2 500,- Kč vč. DPH v případě internetové objednávky. Platí pouze pro maloobchodní zákazníky.

Pro ostatní objednávky jsou ceny přepravy následující:

 1. DPD kurýr: 114,- Kč vč. DPH.
 2. DPD Pickup: 99,- Kč vč. DPH.
 3. Zásilkovna: 70,- Kč vč. DPH (jenom pro malé balíčky).

VIII. Záruka za jakost zboží

Prodávající zodpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má deklarované vlastnosti,
 2. hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 4. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Obecná záruční doba na zakoupené zboží je 2 roky. Na podlahy a obklady poskytuje prodávající záruku delší, jak je uvedeno v následující tabulce:

 Domácí využitíKomerční využití
CORKLINE10 let5 let
VINYLCORK20 let10 let
VINYLPROMO15 let5 let
VINYLFIT15 let5 let
TRADITION10 let5 let
OBKLADY10 let5 let

Záruka platí od data nákupu, které je uvedeno na faktuře.

IX. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od data zakoupení, které je uvedeno na faktuře, není-li stanovena delší záruční doba.

Kupující je povinen důsledně překontrolovat zásilku ihned při převzetí od přepravce a v případě jakékoli známky poškození vnějšího obalu zapsat tuto skutečnost do škodního listu nebo uvést poznámku o poškození do doručovacího listu. Bez tohoto nelze u přepravce uplatnit reklamaci na zboží poškozené při přepravě.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy poškození vzniklo:

 1. mechanickým poškozením,
 2. prokazatelně nesprávným užíváním,
 3. užíváním v rozporu s návodem k instalaci, užívání či údržbě, které jsou dostupné na webovém rozhraní prodávajícího,
 4. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 5. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo určeno  prodávajícím nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 6. prokazatelně neodbornou instalací, obsluhou či manipulací, která je v rozporu s doporučenými postupy prodávajícího.

O zjištěné vadě zboží vyrozumí kupující prodávajícího neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl.  Kupující nemá nárok na uplatnění nároku na úhradu z vadného plnění v případě, že  dále zpracoval či použil dodané, viditelně vadné zboží bez předchozího uplatnění reklamace. Tzn. bude-li instalována viditelně vadná podlaha, zazátkovány lahve viditelně vadnou zátkou, instalována viditelně poškozená tabule, apod.

Uplatnit reklamaci lze volnou formou písemně doručenou na adresu provozovny prodávajícího Luční 294, 463 31 Chrastava nebo e-mailem zaslaným na adresu korek@jelinek.cz.

Uplatnění nároku z vadného plnění vždy musí obsahovat následující informace:

 1. kontaktní údaje reklamujícího (jméno, adresu, telefon, e-mail),
 2. číslo prodejního dokladu (faktury),
 3. datum prodeje,
 4. název vadného produktu,
 5. popis vady,
 6. fotodokumentace poškození,
 7. návrh na řešení, zda reklamující požaduje výměnu zboží, popř. adekvátní výši slevy.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.

Nepodaří-li se prodávajícímu ve stanovené lhůtě reklamaci vyřídit, má kupující stejné nároky jako v případě odstoupení od smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Odstoupení od smlouvy

V případě internetového prodeje má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

O odstoupení od smlouvy kupující vyrozumí prodávajícího ve stanovené lhůtě písemně volnou formou doručenou na adresu provozovny společnosti Luční 294, 463 31 Chrastava nebo e-mailem zaslaným na adresu korek@jelinek.czMůžete využít vyplnění Formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí obsahovat následující informace:

 1. kontaktní údaje kupujícího (jméno, adresu, telefon, e-mail),
 2. číslo prodejního dokladu (faktury),
 3. datum prodeje,
 4. číslo bankovního účtu pro zaslání peněz za zboží.

Prodávající potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy kupujícímu bez zbytečného odkladu. Na vrácené zboží obdrží kupující od prodávajícího dobropis, jehož kopii kupující potvrdí a potvrzenou odešle zpět prodávajícímu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, tzn. zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Zboží, které bude kupující vracet prodávajícímu, musí být nepoškozené, kompletní a řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

Prodávající vrátí peněžní prostředky vynaložené kupujícím za nákup vráceného zboží včetně nákladů na dopravu a to pouze do výše odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí. Náklady spojené s navrácením zboží  prodávajícímu hradí kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká u zboží, které bylo vyrobeno na zakázku dle individuálního zadání kupujícího nebo bylo upraveno speciálně pro kupujícího.

XI. Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní   smlouvy  uděluje  kupující  prodávajícímu souhlas, aby ve ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. adresu,
 3. název, sídlo, IČ a DIČ společnosti,
 4. e-mail,
 5. telefonní číslo, fax.

Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky a doručení zboží a marketingových aktivit jako jsou např. rozesílání newsletterů, akčních nabídek, apod.

Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 10ti let.

S výše uvedeným zpracováním uděluje kupující svůj výslovný souhlas, který lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na korek@jelinek.cz nebo dopisu na adresu sídla prodávajícího.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru Asseco Solutions s.r.o. a případně další poskytovatelé nebo správci zpracovatelských softwarů (PC HELP, a.s).
 2. Kurýrní a spediční společnosti zajištující dodání zboží, přičemž může dojít ke změně těchto poskytovatelů.

Kupující má ze zákona právo:

 1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
 2. požadovat od prodávajícího informace, jaké osobní údaje kupujícího zpracováváme,
 3. požadovat vysvětlení od prodávajícího  ohledně zpracování osobních údajů,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 5. požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů,
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XII. Zaslání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.186