SKU: N/A Dostupnost: 10 skladem

SPLD Korková izolační deska

327,00980,00

Použití:
– akustická izolace
– tepelná izolace
– antivibrační izolace

Vyčistit

Popis

Korková izolační deska slouží k izolaci obvodových plášťů budov jako akustická, tepelná a antivibrační izolace.

Akustická korekce

Funkcí akustické korekce je snížení hladiny hluku v prostřední a snížení doby dozvuku. Expandovaná korková deska je vynikajícím materiálem pro akustickou korekci divadel, učeben, koncertních sálů, nahrávacích studií, zasedacích místností apod.

Izolace nadzemního hluku

Izolace nadzemního hluku má zamezit šíření přenosu hluku z venkovních prostorů nebo přilehlých pokojů, který se šíří prostřednictvím konstrukce (stěny, podlahy, dveře a okna). Použitím korkové desky dosáhneme vysoký účinek zamezení přenosu zvukových vibrací.

Izolace betonových konstrukcí

V tepelné izolaci jsou rozmístěny lehké materiály, ve zvukové jsou ty těžké, absorpční a elastické. Použitím expandovaného korkového aglomerátu dosáhneme snížení hluku mezi stropy obytných podlaží a interiérovými stěnami.

Antivibrační izolace přístrojů a zařízení

Korkové antivibrační izolace jsou vyrobeny z korkového granulátu, který je spojen speciálním pojivem na pryskyřičné bázi. Tímto pojivem je zaručena jejich trvalá pružnost a technická stabilita. Díky průběžným pórům, vzniklým při střední expanzi korkového granulátu, zabraňují přenosu vibrací a hluku do ostatních částí provozu a budov.

Strukturální diskontinuita stěn, příček a dilatačních mezer

Korková izolace efektivně eliminuje rezonanci nárazů, je kombinovatelná s těžkými materiály a nevytváří dodatečné vibrace. Pružnost antivibrační korkové desky umožňuje její dokonalé přizpůsobení expanzím a smršťování konstrukčních prvků, díky kterým je ideální izolační výplní do dilatačních mezer.

Technické informace

Rozměr: 1000×500 mm
Tloušťka: 20 – 60 mm
Hustota: 160 – 180 kg/m3
Koeficient tepelné vodivosti: 0,040 – 0,045 W/mK
Tepelný odpor: 1,28 – 3,50 m2K/W
Síla ohnutí: 1,95 kg/m2
Síla stlačení: 0,35 kg/m2
Pevnost v tlaku 10%: 1,51 kg/m2
Pevnost v tahu: 1,04 kg/m2
Difúze vodní páry: 5 – 8 µ
Modul pružnosti: 6 N/mm2
Absorpční koeficient: 0,56 α
Požární odolnost: B1 euroclass
Tepelná odolnost: -200 až +140 °C