SKU: N/A Dostupnost: 16 skladem

Kontaktní lepidlo ALKAPRÉN 50

179,001 307,01

Univerzální kaučukové kontaktní lepidlo  je vhodné i na lepení korkových obkladů na stěny. Teplota v místnosti při lepení by neměla klesnout pod 15°C.

Více o produktu

Vyčistit

Popis

Univerzální kaučukové kontaktní lepidlo ALKAPRÉN 50 určené na lepení savých materiálů s nesavými: korek – stěrka, korek – OSB, korek – dřevotříska.

Použití

Podlahy v suterénu (terén pevně srostlý s terénem), koupelny. Toto lepidlo je vhodné i na lepení korkových obkladů na stěny. Teplota v místnosti při lepení by neměla klesnout pod 15°C.

Spotřeba
300 – 400 g / m2

Vlastnosti

Báze: chloroprénový kaučuk, rozpouštědlové
Barva: světlebéžová
Sušina: 22 ± 2 %
Konzistence (Ford Ø 8 mm): 40 – 65 sekund
Doba zavadnutí: 6 – 14 minut
Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby

Použití

Lepidlo Alkaprén se při lepení savých materiálů s nesavými nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem. Při lepení savých materiálů se aspoň jeden z lepených materiálů musí před lepením natřít ještě jednou. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se povrchy slepí. Slepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C. Při teplotě nižší než 15 °C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným temperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně – mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem!

  • Čištění: Nářadí se čistí ředidlem. Při znečištění pokožky se použije abrazivní pasta.
  • Skladování: Alkaprén se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +5 do +20 °C.
  • Balení: Plechovky s náplní 0,9 kg, 3,6 kg a 7,5 kg.
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Alkaprén je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s Alkaprénem, jeho přepravě a skladování, je nutno dodržovat ustanovení, která jsou uvedena v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.