Korek, dominantní produkt vinných uzávěrů

By in
457
Korek, dominantní produkt vinných uzávěrů

Příroda darovala lidem unikátní materiály, jejichž vlastnosti neumíme dodnes napodobit syntetickou cestou ani s použitím nejnovějších technologií. Jedním z takových materiálů je korek, dominantní produkt na trhu vinných uzávěrů.

Skladování

Poté co jsme zvolili vhodnou korkovou zátku s ohledem na typ vína a odpovídající rozměru lahve a dodavatel nám doručil korkové zátky v hygienickém balení, ponecháme po dobu skladování korky v originálním obalu s ochrannou atmosférou SO2. Vhodné podmínky pro skladování korku jsou větrané a suché skladovací prostory se stabilní teplotou mezi 15 a 20 °C a s relativně vysokou vlhkostí mezi 40 až 70%. Doporučená maximální skladovací doba korků je kolem půl roku, ale při dodržení výše uvedených podmínek možno i o něco déle. Naopak je nutné se vyvarovat skladování korku v otevřených pytlích, v prašných prostorách, v pachu chemických látek nebo v mrazu.

Zátkování

Proces zátkování je umožněn jedinečnou vlastností korku, který při kompresi „absorbuje” svůj objem a poté se vrátí do své původní podoby. Před vlastním zátkováním korky nepromýváme ani nedezinfikujeme, tento způsob je opravdu již minulostí. Korkové zátky jsou dnes velmi starostlivě ošetřeny jak pro přímé lahvování, tak proti nasákavosti i jakémukoliv mikrobiologickému vývoji. Omývání korků ve vodě by mohlo naopak problémy způsobit.

Na čem ještě záleží

  • Hrdlo lahví připravených k zátkování musí být čisté a suché.
  • Lahve nemají být příliš plné – vzdálenost mezi hladinou vína a spodní částí korku musí být min. 15mm. Tento volný prostor je nezbytný pro případnou expanzi vína při přepravě nebo skladování. Víno expanduje o 0,2ml při vzestupu teploty o 1°C.
  • Zátkujeme tak, aby vrchní část korku byla max. 1mm pod horním okrajem hrdla.
  • Používáme kvalitní a správně fungující zátkovačku.
  • Důležitá je včasná výměna opotřebovaných čelistí. Důsledkem opotřebovaných čelistí je efekt tzv.: „založeného kabátu”, kdy se povrch zátky zdeformuje „přeložením” a vytvoří se žlábek, kterým může víno unikat. U správně fungující zátkovačky toto riziko nehrozí.

Stlačení zátky

Zátku stlačujeme na průměr o 2mm menší než hrdlo lahve. Maximální vhodné stlačení zátky je o 30% průměru zátky. Při stlačení vyšším než 33% průměru zátky se může korková zátka poškodit a nemusí pak plnit svoji roli kvalitního uzávěru. Např. u zátky o průměru 24 mm je maximální stlačení na 16mm, což odpovídá vložení do hrdla o průměru 18,5mm. Tuto zátku nikdy nestlačujeme pod 15,5mm. Zátka obnoví svůj objem do 5 až 10 minut. Doporučujeme tedy po zátkování ponechat lahev ve vertikální poloze min. 15-20 minut. Pokud se lahev ihned po zátkování položí (např.: do košů kvůli nedostatku místa), zvyšuje se riziko, že víno proteče kolem zátky, která ještě nestačila expandovat. Pokud korky dostanou potřebný čas k přirozenému expandování, můžeme se spolehnout, že budou dobře plnit funkci kvalitního a dlouhodobého uzávěru.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)