Budeme zátkovat korkem ještě za sto let?

By in
793
Budeme zátkovat korkem ještě za sto let?

Co přineslo uplynulé desetiletí na světovém trhu vinných uzávěrů, jaké jsou současné trendy a mají korkové zátky budoucnost?

Zhruba před 10ti lety se korek těšil naprosto dominantní pozici na trhu vinných uzávěrů, tradičními zátkami se uzavíralo 85 až 90% světové vinařské produkce. Zároveň však byla důvěra v korkové uzávěry narušena probíhajícími problémy s TCA (pachuť vína „po korku”). Na trhu se objevila poptávka po „bezpečných” uzávěrech a ve vinných lahvích se poprvé ve větší míře objevily alternativní uzávěry plastové a šroubovací.

Snad právě přílišná víra v nenahraditelnost korku byla příčinou problematických dodávek, které poškodily vnímání korkového uzávěru především odbornou veřejností. Dnes už můžeme s jistotou říci, že na vině nebyl korek jako takový, ale jeho nekvalitní zpracování, výběr, skladování nebo nesprávné použití.

Výrobci korkových zátek měli před sebou velkou výzvu, když čelili nespokojenosti zákazníků a alternativní uzávěry na přelomu tisíciletí velmi rychle obsadily až 10% trhu. V této situaci se celé korkové odvětví probudilo a uvědomilo si zásadní důležitost kvality dodávaných zátek. Do boje s TCA byly vrženy obrovské investice na podporu důsledné detekce, laboratorních metod a optimalizace procesů zpracování korku od korkových hájů, přes sklizeň, výběr, výrobu, skladování a distribuci.

Díky vynaloženému úsilí, výzkumu a investicím lze nyní konstatovat, že problém TCA byl vyřešen. V současnosti se standardně expedují korky s certifikací obsahu méně než 1-2 ng/l TCA a korek získal zpět svoji reputaci.

Čísla z roku 2011 ukazují, že z celkového trhu vinných uzávěrů náleží korku 70%, alternativní uzávěry pokrývají 30%, z toho se odhaduje 16% podíl pro šroubové uzávěry a zbývajících 14% pro plastové zátky (údaje APCOR). Jiné zdroje mohou ukazovat odchylku údajů o několik procent, ale většina zdrojů potvrzuje, že korek zůstává dominantním uzávěrem s podílem trhu 65 – 70%.

Celosvětový trend minulých let pak ukazuje pokles plastových zátek, mírný pokles šroubových uzávěrů a nárůst korku o několik % ročně. Tento trend je ovlivněn velkými hráči celosvětové spotřeby vína, kterým se v poslední době stává především Čína. Narůstající vrstva čínských spotřebitelů vína překvapila svojí jednoznačnou preferencí korku, což výrazně ovlivnilo australské a novozélandské výrobce, dříve průkopníky šroubových uzávěrů, kterým se nyní podmínkou pro vstup na čínský trh stává korková zátka.

Trh vinných uzávěrů v současné době nabízí tři hlavní alternativy – korek, plast, šroubový uzávěr. Je na vinařích, aby sami vybrali a zhodnotili, kterému řešení dají přednost. Každé má své silnější stránky i svá rizika a cena uzávěru není zdaleka jediným ukazatelem, podle kterého se vinař rozhoduje. Důležitá je volba správného uzávěru s ohledem na charakter a typ vína, s dobrým porozuměním, jakým způsobem bude víno pod tím kterým uzávěrem pracovat. Stejné víno se pod různými typy uzávěrů vyvine různě a při degustaci po několika letech se projevují výrazné rozdíly.

Ve hře je ale ještě jedno hledisko, které by nás při volbě „správného” uzávěru mohlo zajímat. Je to preference konečného zákazníka, který si sám volí, jaké víno si koupí. Díky výsledkům aktuálních spotřebitelských výzkumů z USA, Itálie, Francie, Německa a měření celosvětového prodeje vína můžeme přinést i tyto velmi zajímavé informace:

  • více než ¾ zákazníků věří, že víno zátkované korkem je kvalitnější,
  • více než ½ zákazníků je ochotna zaplatit za víno s korkem vyšší cenu,
  • pokud je víno určené jako dárek nebo pro slavnostní příležitost, zákazníci vyhledávají výhradně láhev s korkem,
  • zákazníkovi nejde jen o konzumaci nápoje, ale o romantický okamžik, rituál otvírání korku s typickým zvukem,
  • zákazníci pozitivně vnímají přírodní původ a ekologické vlastnosti korku,
  • značky vín uzavřené pod korkem se lépe prodávají, nevykazují stagnaci prodejů v období ekonomické krize a nejsou nuceny snižovat cenu.

Jak tedy odpovědět na otázku, kterou jsme si položili v úvodu? Průzkumy ukazují, že zákazníci jednoznačně preferují korek a korková zátka pomáhá prodávat kvalitní vína. Proto i my věříme: ano, korkem se bude zátkovat i za sto let.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)