Korek v dřevostavbách

By in
391
Korek v dřevostavbách

Velká část lidí si v dnešní době začíná více uvědomovat, že přírodní materiály dokáží zabezpečit nejen kontakt s přírodou, ale zároveň způsob, jak dosáhnout kombinace významné tepelné úspory a pozitivního přínosu pro zdraví člověka.

Dřevo se už odnepaměti používá jako vynikající osvědčený stavební materiál, proto je návrat ke stavbám z tohoto přírodního materiálu citelný. Současné dřevěné domy nezatěžují svými vlastnostmi a nízkými energetickými nároky životní prostředí. Dosáhnutí tepelných parametrů dřevostaveb je mnohem jednodušší než při stavbách zděných obydlí, jejichž životnost je porovnatelná. Životnost je samozřejmě podmíněna výběrem správného dřevěného materiálu.

Velmi důležitá je prvotní kontrola nezávadnosti dřeviny (dřevokazný hmyz atd.) a pevnost. Největším problémem dřevostaveb, které často snižují životnost a hodnotu, je vlhkost a UV záření. Proto je velmi důležité vybrat si firmu, která zabezpečí nejen přesné zpracování, ale poskytne i záruku na správné vysušení a ošetření dřevěných konstrukčních prvků s následným správným zhotovením stavby. Právě proto jsou velmi důležité faktory, které zabezpečí nejen efektivnost, ale hlavně životnost stavby, protože majitel takové stavby očekává její více generační užitkovost.

Vlhkost je velký nepřítel dřeva a proto je velmi důležitá ochrana proti ní. V Kanadě či skandinávských krajinách udávají trendy ve vývoji dřevostaveb i v této oblasti. Mnohé výsledky testů a zkušeností poukazují i na využití korkové izolační drtě v dřevostavbách jako významný tepelně izolační materiál. Jedná se o difúzně otevřený systém, kde korek funguje nejen jako izolant, ale zároveň pro svou antibakteriální vlastnost zabraňuje vznik případného šíření plísní a hub, odpuzuje dřevokazný hmyz a hlodavce, ale zároveň slouží jako významný regulátor vlhkosti. U této izolace je taktéž významné, že prakticky nepodléhá degradaci, jeho tepelně izolační ale i mechanické vlastnosti zůstávají bez změny po dlouhá desetiletí.

V konstrukčních systémech se u nás dost často setkáváme s použitím polystyrénu nebo s minerální izolací s menší objemovou hmotností. Při použití polystyrénu může docházet ke kondenzaci vlhkosti a to nejen ze strany interiéru, což má za důsledek zvyšování vlhkosti dřevěných konstrukcí či dřevěných obkladů. U minerální izolace s nízkou objemovou hmotností při uložení do svislé polohy je nutné počítat s jejím zásuvem, čímž se mohou vytvářet tepelné mosty.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)